#minnjutning

Your guide to sex and pleasure RSSChakrubs - Så väljer du rätt Chakrub

Chakrubs är tillverkade av naturliga kristaller med speciella egenskaper, med syftet att höja din sexuella upplevelse till nya dimensioner genom kraften som kristallerna bär med sig. Chakrubs finns i olika typer av kristaller och innan man väljer sin Chakrub, kan det vara intressant att veta vilka olika egenskaper de olika kristallerna ger. 

Continue readingG-spot - Your guide

Finding the G-spot can be difficult, especially since there is no map of the human body and it is partly individual. That does not mean that it is impossible. Instead of searching for it during partner sex, it is easier to find the G-spot through self-exploration.

Continue reading


Language
Swedish
Open drop down